Rozwód z orzeczeniem o winie

Sytuacja w związku małżeńskim przez wiele lat jest napięta, a Ty odnosisz wrażenie, że Wasza relacja jest powodem ciągłych konfliktów i problemów. Wówczas podejmujesz decyzję o rozwodzie. Kiedy jednak ten okazuje się niemożliwy, pod uwagę należy wziąć alternatywną opcję w postaci rozwodu z orzeczeniem o winie. W niniejszym artykule postaramy się dogłębnie wyjaśnić temat owej procedury prawnej.

Rozwód z orzeczeniem o winie – czym jest i ile trwa?

Decyzja o rozwodzie z orzeczeniem o winie jest podejmowana wówczas, gdy wina nieustannie narastających problemów w związku leży po stronie jednej ze stron lub zarówno męża, jak i żony. Do najczęściej zgłaszanych powodów zakończenia związku na mocy dokumentu orzeczenia o winie należy między innymi przemoc domowa czy też problemy finansowe. Jeśli chodzi natomiast o czas trwania sprawy sądowej, a także poszczególnych procedur prawnych, w zależności od okoliczności, mogą one trwać nawet do 1,5 roku.

Rozwód z orzeczeniem o winie – korzyści płynące z podjęcia decyzji

Podjęcie ostatecznej decyzji o rozpoczęciu procedur związanych z rozwodem z orzeczeniem o winie wpłynie pozytywnie z pewnością, jeśli mamy na względzie sferę emocjonalną pokrzywdzonej strony. Należy jednak pamiętać o jednej, zasadniczej kwestii. Zwykło się błędnie uważać, że jeśli winą zostanie obarczony małżonek, Ty jako ofiara zdrady lub przemocy, otrzymasz większą część majątku. Nie jest to oczywiście prawda, a na ostateczną decyzję o rozporządzeniu wspólnymi finansami składać będzie się wiele czynników, na przykład zdolność finansowa czy historia zatrudnienia każdej ze stron sprawy. Warto mieć na względzie także negatywne strony tejże opcji w postaci podzielenia rodziny, które może w niekorzystny sposób wpłynąć na psychikę dziecka.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie – w jaki sposób sporządzić go poprawnie?

Przygotowanie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie jest najważniejszą, ale zarazem też najbardziej skomplikowaną częścią całej rozprawy. To właśnie od prawidłowego uargumentowania winy, która zostanie poparta autentycznymi dowodami, w postaci zdjęć, wydruków, raportów detektywistycznych czy relacji świadków będzie zależeć powodzenie sądowych dyskusji. Warto także zaznaczyć, że nie istnieje jeden wzór sporządzania dokumentu, a wszystkie dane i informacje mogą się różnić w zależności od konkretnego przypadku. W tym przypadku jednak należy kierować się zasadą, iż wszystkie zgromadzone materiały mogą stać się potencjalnymi dowodami. Z tego też powodu, rozsądnym rozwiązaniem będzie gromadzenie ich już wcześniej.

Rozwód z orzeczeniem o winie a sprawa alimentacyjna

Nie bez znaczenia pozostaje również sprawa alimentów świadczonych na wspólne dziecko w przypadku rozwodu. Ich wysokość oraz rozkład pomiędzy poszczególnych małżonków zostanie ustalony przez sąd w trakcie rozprawy. Jeżeli chodzi natomiast o alimenty płacone na rzecz byłego partnera, może zdarzyć się sytuacja, w której osoba winna będzie zobowiązana do uiszczenia danej kwoty każdego miesiąca, w szczególności, jeśli ofiara znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej.

Ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie, tak jak i każda inna tego rodzaju rozprawa sądowa, wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Opłata za rozprawę wynosi 600 złotych, jednak należy również pamiętać o pozostałych świadczeniach finansowych. Są to na przykład koszty zastępstwa adwokackiego, które mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Owa opłata ponoszona jest w całości przez małżonka uznanego za winnego.