Znaki przeciwpożarowe – o czym informują?

znak przeciwpozarowy

Każdy budynek, w którym przebywają ludzie, narażony jest na różne zagrożenia i niebezpieczeństwa. Ważne, aby taki budynek był odpowiednio wyposażony i oznakowany, aby wszyscy wiedzieli, jak mają się zachować i aby służby miały ułatwioną pracę. Takim oznakowaniem są przede wszystkim znaki przeciwpożarowe, które większość z nas już zna.

Czym są znaki bezpieczeństwa pożarowego?

Znaki bezpieczeństwa pożarowego to cała grupa oznaczeń stosowana w każdym obiekcie, czyli w miejscach, w których konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osób, które znajdują się na jego terenie. Będą to przede wszystkim wszelkie obiekty użyteczności publicznej na przykład szkoła, galeria handlowa czy dworce. Właściwie rozmieszczone znaki pozwalają na ułatwienie orientacji w budynku oraz na sprawną ewakuację w razie potrzeby.

Każdy z nas z pewnością widział takie znaki w jakimś budynku. Dobrze jest jednak odświeżyć taką wiedzę. Znaki przeciwpożarowe w Łodzi wskazują takie miejsca jak wyjście awaryjne, lokalizacja sprzętu ewakuacyjnego, pożarniczego czy medycznego. W kwestii takich sprzętów, dzięki odpowiednim oznaczeniom możemy szybko odnaleźć defibrylator lub gaśnicę.

Jakie znaki bezpieczeństwa pożarowego powinniśmy znać?

Jednym z najbardziej znanych znaków są znaki wyjścia ewakuacyjnego. Oznaczają one miejsca, przez które należy wyjść z budynku w razie zagrożenia. Takie miejsca zorganizowane są nieprzypadkowo. Mają one zapewniać bezpieczną i sprawną ewakuację. Wszelki sprzęt przeciwpożarowy także powinien być dobrze oznakowany. Jest to ważne na przykład w przypadku gaśnicy.

Często można spotkać także oznakowania w postaci instrukcji postępowania na wypadek pożary. Takie tabliczki zawierają informacje na temat tego, jak należy się bezpiecznie ewakuować oraz gdzie i jak należy zgłosić informacje o pożarze. Poza tym zobaczyć możemy liczne znaki na ostrzegawcze i zakazu, które wyraźnie zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia, czynności zabronione czy też obszary o szczególnym zagrożeniu. Są to najgłówniejsze znaki, które mają za zadanie informować i ostrzegać. Powinien znać je każdy z nas, ponieważ w ten sposób można zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.