Dobry notariusz – 3 cechy

notariusz

Notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Z tego względu powinien wykazywać się nie tylko dużą wiedzą, ale również odpowiedzialnością oraz właściwym nastawieniem do klienta. Co dokładnie świadczy o tym, że ktoś jest dobrym notariuszem?

Jakie powinno być umocowanie prawne notariusza?

Osoby wykonujące czynności prawne prowadzą działalność za zgodą Ministerstwa Sprawiedliwości. Co więcej, wszyscy prawnicy są zrzeszeni w lokalnych izbach zawodowych. Dla przykładu, aby mieć pewność, że notariusz w Olsztynie działa legalnie, należy sprawdzić regionalny oddział samorządu zawodowego.

Co ciekawe, prawnicy nie zawsze są członkami zrzeszenia w miejscu pracy. Czynności notarialne w Olsztynie podlegają Izbie Notarialnej w Białymstoku. Nie zawsze bowiem okręgi sądowe pokrywają się z podziałem administracyjnym Polski.

Jakie cechy charakteru powinien mieć dobry notariusz?

Dobry notariusz na pierwszym miejscu powinien stawiać interes klienta. Z tego powodu zobowiązany jest informować go o wszystkich możliwych scenariuszach rozwiązania danego postępowania. Absolutnie nie powinien niczego zatajać. Obowiązkiem notariusza jest ponadto udzielanie klientowi informacji o jego sprawie na bieżąco.

Wprowadzenie klienta w szczegóły postępowania powinno być przystępne. Osoba zgłaszająca się do kancelarii nie ma obowiązku znać prawa. Dobry notariusz powinien więc umieć wyjaśnić przepisy w przystępny sposób. Niezbędna jest przy tym doskonała i na bieżąco aktualizowana znajomość kodeksów.

Jakie zasady obowiązują dobrego notariusza?

Oprócz bycia członkiem samorządu zawodowego i postawy proklienckiej ważna jest znajomość granic obowiązujących dobrego notariusza. Przede wszystkim bezwzględnie powinien zachowywać dla siebie wszystkie prywatne informacje związane z klientem.

Dobry notariusz powinien być też uważny. W nielicznych, uzasadnionych przypadkach może odmówić podjęcia sprawy. Nie wolno mu przyjmować zlecenia, gdy podejrzewa działanie klienta pod przymusem lub jego niezdolność do czynności prawnych.