Badania psychotechniczne – kto powinien je wykonać?

psychotechniczne badania

Badania psychotechniczne to rodzaj badań, których celem jest przede wszystkim określenie czy dana osoba jest zdolna do obsługi maszyn, prowadzenia pojazdów czy wykonywania niektórych zawodów. W niektórych przypadkach wykonanie badań i uzyskanie pozytywnego wyniku będzie absolutnie niezbędne do tego, aby móc podjąć się zatrudnienia. Badania składające się z kilku etapów mają pozwolić na dokładne określenie predyspozycji danej osoby do wykonywania konkretnych prac. Prowadzone przez specjalistów mogą dać bardzo dobre rezultaty i sprawdzić się świetnie.

Kiedy niezbędne będzie udanie się testy?

Skierowanie na badania psychotechniczne w Jarocinie może dotyczyć osób, które utraciły prawo jazdy na skutek jazdy pod wpływem alkoholu lub przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych. W takim przypadku pozytywny wynik badań pozwala na ubieganie się o odzyskanie dokumentu.

Dodatkowo obowiązkiem wykonania tego rodzaju badań objęte są również wszystkie osoby, które zawodowo pracują w charakterze kierowcy. Zarówno osoby pracujące na autach osobowych, dostawczych, jak i kierowcy tramwajów są zobligowani do przejścia badań. Mają one na celu określenie czy dana osoba jest zdolna do pracy w charakterze kierowcy i prawidłowego realizowania wszystkich powierzonych jej zadań.

Także operatorzy specjalistycznych maszyn muszą poddać się badaniom. Dotyczy to zarówno urządzeń stosowanych na placach budowy, jak i np. w górnictwie.

Kto zajmuje się wykonywaniem badań

Wykonywaniem badań psychotechnicznych zajmują się renomowani specjaliści. Lekarz medycyny pracy w Jarocinie jest w stanie przeprowadzić badania w rzetelny sposób i określić predyspozycje danej osoby do pracy w konkretnym charakterze. Same badania są zawsze przeprowadzane w bardzo rzetelny sposób i mają na celu przede wszystkim dokładne określenie kompetencji danej osoby. Zazwyczaj same badania trwają do 3 godzin i w ich trakcie ocenianych jest wiele kompetencji i wystawiana jest na podstawie wyników końcowa opinia.