Alimenty na dziecko – co warto wiedzieć?

W Polsce z roku na rok rośnie współczynników rozwodów. Kiedy zapada decyzja o rozpadzie pożycia małżeńskiego, wielu rodziców zostaje objętych obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz swoich dzieci. Ich wysokość jest ściśle związana z sytuacją finansową rodziców. Z naszego artykułu dowiesz się, czym są alimenty na dziecko oraz jaka może być ich wysokość. Zapraszamy do lektury.

Czym jest obowiązek alimentacyjny? 

Obowiązek alimentacyjny jest regulowany prawnie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Artykuł 133 § 1 jasno wskazuje, że na rodzicach dziecka ciąży obowiązek alimentacyjny, w sytuacji, gdy nie jest ono w stanie samo się utrzymać. W praktyce oznacza to, że każde dziecko nawet do ukończenia 26. roku życia może otrzymywać alimenty od rodziców. Potrzeby dzieci, które powinni zaspokajać rodzice to: mieszkanie, wyżywienie, ubrania i obuwie, środki higieny osobistej, leczenie, koszty kształcenia i wychowania, a także wydatki na wypoczynek i zabawę. Tak jak już zostało wspomniane, wysokość alimentów zależy od możliwości finansowych rodziców, ale również od potrzeb dziecka.

Co istotne, z obowiązku alimentacyjnego nie zwalnia brak władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, a także jego faktyczne utrzymywanie przez inne osoby. Dlatego żadne z rodziców nie może zrzec się roszczeń alimentacyjnych względem dziecka.

Od czego zależna jest wysokość alimentów?

Alimenty na rzecz dziecka ustalane są przez sąd poprzez analizę uzasadnionych potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodzica. Obowiązek utrzymywania dziecka należy do obojga rodziców, jednak wyższa kwota jest zawsze zasądzana rodzicowi, który z dzieckiem nie mieszka. Wielu osobom trudno jest zrozumieć, w jaki sposób zasądzane są alimenty. Sąd nie bierze pod uwagę zarobków rodzica, a jego możliwości zarobkowe. Związane jest to często z obawą zatajenia części lub całości zarobków. Zdarza się również, że rodzic, który chce płacić, a nie chce uczestniczyć w wychowywaniu dziecka, będzie miał zasądzone wyższe alimenty.

W przepisach polskiego prawa nie ma czegoś takiego jak minimalna i maksymalna kwota alimentów. Zasądzana kwota jest wynikiem potrzeb dziecka. Istotną kwestią jest tu wiek dziecka. Im starsze tym ma większe potrzeby. Istnieje również zasada, która mówi, że dziecko ma prawo do życia na równej stopie życiowej co jego rodzice, bez względu na to czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Pozew o alimenty na dziecko – jak wygląda?

Ubiegając się o alimenty na dziecko, konieczne jest złożenie pozwu w sądzie. Należy do niego dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  • w sytuacji małżeństwa wyrok rozwodowy lub akt ślubu, jeśli nie doszło do rozwodu;
  • w sytuacji wolnego związku oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok na podstawie, którego ustalone zostało ojcostwo;
  • zaświadczenie o zarobkach;
  • w sytuacji bezrobocia zaświadczenie z Urzędu Pracy;
  • wykaz kosztów utrzymania dziecka.

Alimenty na dziecko są zasądzane na jego bieżące potrzeby, wychowanie i kształcenie. Sąd najczęściej zasądza alimenty od dnia wniesienia pozwu, jednak rodzic może zażądać pieniędzy za okres nie dłuższy niż 3 lata wstecz od dnia złożenia pozwu.

Pamiętajmy, że rodzic ma prawo w każdej chwili złożyć wniosek o podwyższenie alimentów, kiedy wzrosną koszty utrzymania, a także wtedy, kiedy rodzic płacący alimenty będzie w lepszej sytuacji finansowej.

Ważne! Kiedy alimenty nie wpływają na konto rodzic może, wystąpić do komornika i powierzyć mu ich egzekucję. Niepłacenie alimentów w polskim prawie jest przestępstwem.

Partnerem artykułu jest Radca Prawny Lucyna Szabelska