Jak sfinansować budowę domu?

budowa domu

Własne cztery kąty to wielki komfort, wobec czego wiele osób marzy o budowie domu. Niestety problem często stanowi samodzielne zebranie wystarczającej ilości środków na zakup działki, materiałów czy pokrycie kosztów usług firmy budowlanej. W jaki sposób można sfinansować budowę domu?

Czym jest kredyt hipoteczny na budowę domu

W wielu przypadkach jedynym sposobem na całkowite sfinansowanie budowy własnej nieruchomości jest skorzystanie ze wsparcia banku. Klienci często decydują się wówczas na kredyt hipoteczny na budowę domu.

Zobowiązanie budowlano-hipoteczne charakteryzuje się dwoma rodzajami wykorzystywanych zabezpieczeń. Wynika to z faktu, że podczas budowy nieruchomości stanowi ono kredyt typowo budowlany, natomiast po jej finalizacji spłacanie rat kredytu funkcjonuje na zasadach zobowiązania hipotecznego.

W pierwszym etapie okresu spłaty kredytu bank minimalizuje ryzyko za pomocą ubezpieczenia kredytobiorcy. Z tego względu wierzyciel wymaga wykupienia polisy ubezpieczeniowej na wypadek m.in. niezdolności interesanta do pracy. Następnie, gdy budowa domu jest formalnie zakończona, zabezpieczenie dla wierzyciela stanowi hipoteka.

W przypadku kredytu budowlano-hipotecznego wnioskujący musi posiadać wkład własny. Najczęściej jest to minimum 20% wartości nieruchomości. Niektóre banki wymagają jedynie 10% udziału klienta w całej inwestycji finansowej, jednak kredytobiorca musi wtedy wykupić dodatkowe ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego. Co więcej, osoba wnioskująca o kredyt budowlano-hipoteczny musi posiadać działkę pod dom.

Kredyt hipoteczny na budowę domu wypłacany jest w transzach. Odpowiednie kwoty przechodzą w posiadanie kredytobiorcy po zakończeniu poszczególnych etapów prac. Z tego względu banki wymagają, aby osoba starająca się o kredyt wraz z odpowiednim wnioskiem okazała także harmonogram prac budowlanych.

Jak sfinansować zakup działki pod dom?

Gdy kredytobiorca nie posiada własnych środków na zakup działki pod budowę domu, może zdecydować się na sfinansowanie tego przedsięwzięcia przy pomocy kredytu hipotecznego.

Oprócz braku wymogu posiadania działki owo zobowiązanie różni się od kredytu budowlano-hipotecznego sposobem wypłaty, która w tym przypadku następuje natychmiastowo. Co więcej, w tym przypadku środki pożyczone od wierzyciela klient może przeznaczyć również na pokrycie kosztów wykończenia domu.

Należy również zaznaczyć, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego wymaga mniejszej ilości dokumentów niż w przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu. Są to m.in. niezbędny wniosek czy dokumenty finansowe i osobowe.

Z kolei w przypadku zobowiązania budowlano-hipotecznego oprócz wyżej wymienionych uwzględnia się również m.in. pozwolenie na budowę czy odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny.

Bez względu na to, czy dany klient stara się o udzielenie zobowiązania hipotecznego, czy budowlano-hipotecznego konieczne jest wykazanie zdolności kredytowej.

Pożyczka hipoteczna i kredyt gotówkowy

Budowę domu można także sfinansować, posiłkując się pożyczką hipoteczną. W tym przypadku cel, na jaki zostaną poświęcone pozyskane środki finansowe, nie jest odgórnie ustalony. Zabezpieczeniem dla wierzyciela jest natomiast inna nieruchomość, która należy do pożyczkobiorcy. Może to być dom jednorodzinny, mieszkanie lub działka z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Klient może zdecydować się również na zaciągnięcie kredytu gotówkowego i przeznaczenie go na pokrycie kosztów budowy domu. Z perspektywy kredytobiorcy wypada on jednak o wiele mniej korzystnie w porównaniu do kredytu hipotecznego czy kredytu budowlano-hipotecznego, przede wszystkim ze względu na wysoki koszt całkowity zobowiązania.

Wynika to z faktu, że w tym przypadku wierzyciel w żaden sposób nie zabezpiecza swoich interesów, np. za pomocą hipoteki. Co więcej, w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy zmuszony jest wszcząć postępowanie windykacyjne. Z tego względu instytucje udzielające kredytów gotówkowych naliczają wysokie prowizje oraz oprocentowania.